Ghost Whisperer
Nu op TV

Ghost Whisperer

Nu op TV

Ghost Whisperer

Dead Air 

Melinda Gordon heeft sinds haar kindertijd de gave om met aardgebonden geesten te communiceren. Deze geesten zijn overleden mensen die om uiteenlopende redenen op aarde zijn gebleven. Het is Melinda's taak deze geesten te helpen om het probleem dat hen op aarde houdt op te lossen, zodat ze alsnog naar het hiernamaals kunnen gaan. Melinda en Eli helpen Ned een geest te stoppen die wraak wil nemen wanneer het radiostation Grandview de vernederende geheimen uitzendt die tot de dood hebben geleid.